سئوالات متداول - 4

فرستادن به ایمیل چاپ
فهرست مقاله
سئوالات متداول
1
2
3
4
5
6
7
8
9
همه مقالات

 

 

5-طرح درخانه نمانیم چیست وچگونه اجرا میشود؟

از سال 86 به بعد سازمان باز نشستگی کشوری تصمیم به اجرای طرح درخانه نمانیم نمود.

به این صورت که هر باز نشسته به اتفاق یک همراه ( کسی که نام او در شناسنامه به دلیل نسبتی که با او دارد قید شده است )

برای یک بار از مسافرتهایی که توسط شرکت پرشین گلف ( وابسته به سازمان باز نشستگی کشوری)درتهران برگزار میشود استفاده نماید.

برای این منظور قسمت ثابتی از تامین هزینه سفر به عهده سازمان وقسمت متغییر آن به عهده خود بازنشسته می باشد.چون شرکت مجری درتهران ودور از دسترس بود ارتباط این موضوع را به عهده کانونهای دستگاهی هر استان واگذار نمودند.

لذا برای اجرای این طرح، جامعه، از همکاران بازنشسته آموزش وپرورش در سراسر استان به نسبت سهمیه تعیین شده هر سال ثبت نام نمود ه وبرحسب نوبت اقدامات انجام سفر را با همکاری شرکت پرشین گلف به اعضائ کارت دار خود ، به عمل می آورد .

در سال جاری مسافرت به  (مشهد،کیش ،سوریه )امکان پذیر است .

سهم باز نشسته وهمراه او در این مسافرتها عبارت است از:

1-مشهد2نفر 2200000 ریال

2-کیش 2نفر 2800000 ریال

3-سوریه2نفر 9000000 ریال

وسهم سازمان از بابت پرداخت هر بازنشسته وهمراه اوبرای هرسفر2200000  ریال است که در صورت وقوع سفر به شرکت مجری می پردازد.