سایت پایش3

فرستادن به ایمیل چاپ

برای این منظور و با توجه به توسعه فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی صندوق بازنشستگی کشوری در راستای مسئولیت های اجتماعی خود مبادرت به طراحی و پیاده سازی پورتال پایش با ادرس(www.payesh8523.ir) نموده است .

پایش مخفف کلمه های پاکی ،ایمان،یاری و شادی،عنوان بستر الکترونیکی جامعی است که با هدف تعمیم و فراهم آوردن فرصتی برای مشارکت گسترده و تعاملات چند سویه بازنشستگان سراسر کشور و استفاده از تجارب ارزشمند و خرد جمعی آنان با موضوعات مختلفی همچون اشتغال تا بازنشستگی، سلامت ، سفر، خانواده، البوم عکس و فیلم های مرتبط ودهها موضوع و مطلب آموزشی ,

علمی و تحقیقاتی و مطالبی که جنبه تفننی و سرگرمی دارد طراحی شده است.

پرسشنامه طلایی در این پورتال خود آزمونی است که هم بازنشستگان و هم افرادی که در استانه بازنشستگی قرار دارند را مورد آزمون قرار می دهد وهمانطور که اشاره گردید فرصت ها و تهدیدات در پیش روی پاسخ دهنده گان را تا حدودی اشکار می سازد.

بانک اطلاعات تخصصی و مهارتی که برای بازنشستگان در این پورتال پیش بینی شده فرصت مناسبی است تا تجارب ارزشمند عزیزان بازنشسته به متقاضیان و بنگاه های کسب و کار معرفی گردد.

پورتال پایش همچنین فرصتی فراهم آورده تا آثار علمی ، هنری و تحقیقاتی بازنشستگان نخبه با دسته بندی موضوعی به نام خودفرهیختگان در معرض مشاهده بازدید کنندگان پورتال قرار گیرد.

حسین نوابخش