سیاست کشورهای جهان برای استفاده از سالمندان با مهارت

فرستادن به ایمیل چاپ

سیاست کشورهای جهان برای استفاده از سالمندان با مهارت

 گزارش ها حاکي است که بسياري از کشورهاي جهان علاقه مند هستند تا از سالمندان بامهارت خود همچنان استفاده کنند.

به گزارش اداره کل روابط عمومي و امور بين الملل صندوق بازنشستگي کشوري، اجماع نظر بسياري از سياستگذاران اقتصادي و توسعه درجهان، براي حفظ کارکنان سالمند در بازار کار و مشارکت طولاني تر آن ها است که موجب به تعويق افتادن سن بازنشستگي مي شود و بنابراين استفاده از سالمندان با مهارت در بازار کار يکي از سياست هاي بازنشستگي در کشورهاي توسعه يافته محسوب مي شود.

براساس اين گزارش ها، اگرچه اصول اوليه سياست گذاري درخصوص بازنشستگان، نظير حفظ و نگه داري کارکنانِ سالمندِ با مهارت و با انگيزه بسيار ساده است، اما اين خط مشي ها به وفور در جهان شناخته شده و کاربرد دارد.

 

 


درسراسر جهان، سيستم هاي مستمري و بازنشستگي، درحال تغيير و اصلاح به ويژه در زمينه اهداف، نيازها و محيط هاي پويا است. تاثير سالمندي جمعيت بر سيستم هاي مستمري مي تواند به سه صورت دريافت حق بيمه بالاتر، ارائه مزاياي کمتر و يا بازنشستگي ديرتر انجام شود؛ اما سياست گذاران معتقدند که حق بيمه هاي بيشتر و يا ارائه مزاياي کمتر به بازنشستگان رويکرد مناسبي محسوب نمي شود، بلکه بازنشستگي ديرتر يا کار طولاني تر براي افراد بهترين راه حل است.

از سوي ديگر، سياست گذاران تاکيد دارند که افزايش سن قانوني بازنشستگي به تنهايي کافي نيست و بايد در کنارآن، نسبت به اصلاح سيستم هاي مستمري با هدف ايجاد انگيزه و به تعويق انداختن سن بازنشستگي و همچنين حفظ کارکنان سالمند، اقدام و برنامه ريزي لازم صورت گيرد.

گزارش هايي که از سيستم هاي بازنشستگي در جهان وجود دارد، نشان مي دهد اجراي اصلاحات موفق در اين سيستم ها، مستلزم بازنگري تمامي سازمان ها و همچنين قوانين کشورها به ويژه در خصوص اصلاح ساختار انگيزشي سيستم هاي بازنشستگي است.

به هرحال، تازماني که کارکنان متقاعد و مطمئن شوند که در دوران کهولت سن، شغل مناسبي خواهند داشت، همچنان با افزايش قانوني سن بازنشستگي مخالفت خواهند بود، که همين امر نيازمند تدبير و سياست گذاري صحيح و دقيق در کشورهاي جهان است.

تهيه: اداره کل روابط عمومي و امور بين الملل

ترجمه: فريبا بهزاد