همایش هم اندیشی روسای هیات مدیره شورای موقت کانون های بازنشستگی کشور برگزار شد

فرستادن به ایمیل چاپ

همایش هم اندیشی روسای هیات مدیره شورای موقت کانون های بازنشستگی کشور برگزار شد

نخستين نشست هم انديشي روساي هيات مديره شوراي‌ موقت کانون هاي بازنشستگي استان ها به ميزباني صندوق بازنشستگي کشوري برگزار شد.

به گزارش اداره کل روابط عمومي و امور بين الملل صندوق بازنشستگي کشوري، نخستين همايش هم انديشي روساي هيات مديره شوراي موقت کانون هاي بازنشستگي استان هاي کشور با حضور نمايندگان هر استان به ميزباني صندوق بازنشستگي کشوري در تهران برگزار شد.

در اين نشست، محمدرضا ترابي، معاون اداري مالي صندوق بازنشستگي کشوري، در سخناني ضمن تبريک اعياد شعبانيه، هدف از تشکيل اين نشست را هم انديشي و تبادل نظر درباره تبيين چگونگي انتخاب اعضاي مجمع عالي شوراي مرکزي بازنشستگان کشوري دانست و گفت: مجمع عالي شوراي بازنشستگان بايد با روشي کاملا دموکراتيک، با رعايت نسبت فراواني جمعيت دستگاه هاي اجرايي کشور و به ازاي هر ۱۰ هزار بازنشسته، يک نفر نماينده شکل بگيرد.

 

 


وي با تاکيد بر اينکه اعضاي اين شورا بايد با محوريت بازنشستگان و از طريق کانون هاي بازنشستگي انتخاب شوند، اظهار داشت: اين شورا بايد بتواند با اثر گذاري در مراجع تصميم ساز در جهت رفع برخي از نيازهاي بازنشستگان نقش پررنگي ايفا نمايند.

وي با اشاره به اقدامات ارزشمندي که از سوي صندوق بازنشستگي کشوري در حوزه هاي متعدد از جمله بيمه، گردشگري، برون سپاري خدمات غير حاکميتي و سيستمي نمودن اکثر خدمات صندوق، انجام شده است، گفت: حضور نمايندگان رسمي از جمعيت يک ميليون و ۲۸۸ هزار نفري بازنشستگان در مراحل اجرايي اين امور يک ضرورت اجتناب ناپذير است.

اين گزارش حاکي است: هر يک از بازنشستگان حاضر در اين نشست، به عنوان نماينده بيش از ۴۰ هزار بازنشسته کشوري حضور داشتند که در انتخابات شوراي موقت کانون هاي بازنشستگي در سال گذشته به عنوان رييس هيات مديره شوراي موقت کانون هاي بازنشستگي استان ها انتخاب شدند.

در ادامه اين نشست، ضمن ارائه نظرات بازنشستگان ارجمند، مقرر شد تا ظرف يک هفته پيشنهادات مذکور به اداره کل فرهنگي و اجتماعي صندوق بازنشستگي کشوري، به منظور جمع بندي و ابلاغ دستورالعمل اجرايي انتخابات مجمع عالي شوراي مرکزي بازنشستگان، ارائه شود تا بر طبق آن نمايندگان انتخاب شده به منظور تشکيل مجمع عالي کشور به تهران معرفي شوند. مشترکين صندوق بازنشستگي کشوري يک ميليون و ۲۷۷ هزار نفر است.