پرداخت مستقیم: جلوگیری از هدر رفت منابع

فرستادن به ایمیل چاپ

پرداخت مستقیم: جلوگیری از هدر رفت منابع

مديرکل امور مالي صندوق بازنشستگي کشوري، ويژگي‌هاي مهم پرداخت مستقيم حقوق بازنشستگان اين صندوق را تشريح کرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومي و امور بين الملل صندوق بازنشستگي کشوري، حسين بخشي زاده، با اشاره به ويژگي هاي اجراي طرح پرداخت مستقيم حقوق بازنشستگان کشوري گفت: اين کار دو مزيت مهم دارد. اول اينکه در پرداخت نيمه مستقيم که از گذشته اجرا مي شود، پول از خزانه کشور به صندوق بازنشستگي کشوري واريز شده و صندوق نيز اين پول را در اختيار دستگاه اجرايي مي گذاشت. دستگاه اجرايي نيز اختيار داشت تا بين سه تا چهار روز در استان هاي مختلف، حقوق را با تأخير پرداخت کند که با اجراي اين طرح، پول مستقيما از خزانه به صندوق پرداخت و توسط صندوق به حساب بازنشستگان عزيز واريز مي شود.

 

 


بخشي زاده همچنين تصريح کرد: دومين نکته اين است که اجراي اين طرح از هدررفت منابع صندوق بازنشستگي کشوري جلوگيري مي کند. در گذشته مبلغي به عنوان علي الحساب به دستگاه اجرايي پرداخت مي شد که ما به التفاوت اين علي الحساب با پرداخت قطعي، امکان داشت مدت زيادي در حساب دستگاه اجرايي نگهداري شود، اما، با اجراي اين طرح و سيستم جديد، اين مشکل نيز برطرف شده است.

وي با اشاره به اينکه خوشبختانه در مدت مديريت جديدِ صندوق، ۱۳ استان کشور تا ماه گذشته مشمول اجراي طرح پرداخت مستقيم حقوق شده اند، گفت: در خرداد ماه نيز ۹ استان ديگر مشمول اين طرح شده اند که در نتيجه جمع استان هايي که طرح پرداخت مستقيم در آن ها اجرا مي شود به ۲۲ استان رسيده است که درحال حاضرحدود ۹۴۰ هزار نفر از يک ميليون و ۲۸۰ هزار بازنشسته کشوري را شامل مي شود.

به گفته وي، استان هاي اردبيل، اصفهان، ايلام، آذربايجان شرقي، بوشهر، خراسان شمالي، کردستان، هرمزگان و همدان ۹ استاني هستند که در خردادماهِ امسال به طرح پرداخت مستقيم حقوق بازنشستگان کشوري پيوسته اند.

بخشي زاده ابراز اميدواري کرد: با تصميم مديريت صندوق بازنشستگي کشوري، تا پايان شهريور ماه سال جاري، تمامي استان هاي کشور زير پوشش اين طرح قرار گيرند.