اطلاعیه

فرستادن به ایمیل چاپ

شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان فنی حرفه ایی واقع درخیابان سپه جهت رفاه حال فرهنگیان وبازنشستگان کلیه اجناس خانگی خویش را با شرایط ویژه دراختیار عزیزان میگذارد :1- خرید نقدی با4% تخفیف2- خرید اقساطی 6 ماهه با قیمت خرید3- خرید اقساطی از6 تا 12 ماهه با 1% کارمزد این اجناس ازیخچال ولباسشویی وگاز وتلویزیون تا بقیه اقلام خانگی میباشد.