در سال ٩٤ هیچ گونه پاداشی به اعضای هیئت مدیره پرداخت نشده است

فرستادن به ایمیل چاپ

در سال ٩٤ هیچ گونه پاداشی به اعضای هیئت مدیره پرداخت نشده است

دکتر شهاب الدین غندالی، مدیرعامل موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان گفت که برای سال مالی ٩٤ هیچ گونه پاداشی برای اعضای هیات مدیره موسسه هیچ پاداشی دریافت نکرده و هیئت مدیره شرکت‌های زیر مجموعه صندوق هم در سال ٩٤ نسبت به سال ٩٣ حدود ٥٠ درصد کمتر پاداش دریافت کرده‌اند.

وی افزود: حقوق دریافتی مدیران شرکت‌های پتروشیمی وابسته به صندوق ذخیره فرهنگیان دستکم ٥٠ درصد کمتر از حقوق مدیران عامل سایر شرکت‌های پتروشیمی دیگر است. حقوق دیگر مدیران عامل شرکت‌های پتروشیمی بالای ٣٠ میلیون تومان در ماه است.

دکترغندالی، تصریح کرد که فعالیت در شرکت های پتروشیمی در عسلویه، امری طاقت فرسا است بنابراین حقوق آنها با مدیر عامل شرکتی که در تهران فعالیت می‌کند باید متفاوت است.


 


سالانه ٥٠٠٠ میلیارد ریال به بازنشستگان پرداخت می شود

مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان گفت که با عضویت هر فرهنگی در موسسه ٥ درصد از حقوق و مزایای آنها به عنوان حق عضویت کسر و به حساب صندوق واریز می‌شود و دولت نیز معادل این رقم را باید واریز کند تا در حین بازنشستگی به کارکنان پرداخت شود.

وی، تخمین زد که در سال مالی ١٣٩٥ بیش از ٤٠ هزار عضو موسسه در آموزش و پرورش بازنشسته شوند که برخی از آنها بازنشسته شده و عده‌ای دیگر هم تا مهرماه بازنشسته می‌شوند بنابراین، موسسه باید برای تسویه با آنها بین ٤٥٠٠ تا ٥٠٠٠ میلیارد ریال بپردازد.

دکترغندالی اذعان کرد که باید ماهیانه ٣٨٠ تا ٤٠٠ میلیارد ریال به فرهنگیان بازنشسته پرداخت شود این در حالی است که منابعی که بابت حق عضویت به صورت ماهیانه از حقوق و مزایای آنها کسر و به حساب موسسه واریز می‌شود فقط ١٩٠ میلیارد ریال است.

وی، بیان داشت که برای پاسخگویی به رقم پرداختی بازنشستگان خروجی باید ماهیانه ٢٠٠ میلیارد ریال به رقم ورودی اضافه شود که در این صورت نقدینگی در موسسه باقی نمی‌ماند.

بدهی ٧٠٠٠ میلیارد ریالی دولت به موسسه

مدیر عامل صندوق ذخیره فرهنگیان افزود که دولت سهم خود را در این خصوص به موسسه پرداخت نکرده زیرا در برنامه پنجم توسعه تکلیفی از این بابت دیده نشده در حالی که دولت باید بابت پرداخت معادل دریافتی از فرهنگیان وجوه مذکور را به صندوق وجوه بپردازد.

دکترغندالی توضیح داد که در دولت قبل تاکید شد که ٥ درصد از حق شاغل از حقوق فرهنگیان کسر و به حساب صندوق واریزی می‌شد که این رقم در حال حاضر ٢٦/١ درصد کل حقوق و مزایا را تشکیل می‌دهد، بنابراین رقم مذکور بسیار اندک بوده که به ضرر فرهنگیان است.

وی برآورد کرد که بدهی دولت بابت معادل پرداختی حقوق فرهنگیان به صندوق ٧٠٠٠ میلیارد ریال بوده که اگر این رقم واریز شود صندوق ذخیره را احیاء می‌کند.

دکتر غندالی تخمین زد که دارایی‌های صندوق ذخیره فرهنگیان در شرایط حاضر بین ٩٠ تا ١٠٠ هزار میلیارد ریال باشد و ادامه داد که با توسعه شرکت‌های زیرمجموعه صندوق باید به سود پایدار ٢٠ هزار میلیاردی در سال برسیم.

پاداش اعضای هیئت مدیره صندوق در سال ٩٤ صفر ریال

مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان گفت که در حال حاضرهیچ مدیر دولتی در هیئت مدیره شرکت‌های وابسته به این صندوق عضویت نداشته و هیچ عضو هیئت مدیره شرکت هم بیش از دو شرکت دیگر عضو نیست و ادامه داد با این حال اعضای هیئت مدیره شرکت‌ها فقط از یک شرکت پاداش دریافت می‌کنند.

دکتر غندالی تاکید کرد که در سال ٩٤ پاداش هیئت مدیره صندوق صفر ریال بوده که این ماجرا مربوط به قبل از جریان فیش‌های حقوقی است.

به گفته وی، هیئت مدیره شرکت‌های زیر مجموعه صندوق هم در سال ٩٤ نسبت به سال ٩٣ حدود ٥٠ درصد کمتر پاداش دریافت کرده‌اند.

بانک سرمایه، می تواند بانک عامل فرهنگیان باشد

مدیر عامل صندوق ذخیره فرهنگیان اعلام داشت که مدیر عامل قبلی بانک سرمایه نزدیک به یکماه است که استعفا داده و مسئولیتی در این بانک ندارد و گفت که کمیته انتصابات صندوق ذخیره فرهنگیان در حال بررسی گزینه‌های مختلف برای مدیریت این بانک است.

دکترغندالی، احتمال داد که یکی از افراد حاضر در هیئت مدیره بانک برای احراز مدیریت عامل بانک معرفی شود اما در عین حال تاکید کرد که همچنان گزینه نهایی مشخص نشده است.

به گفته وی بانک سرمایه در دو ماه اخیر و جذب منابع ٣٠ درصد رشد داشته و افزود که جذب منابع از محل سپرده اشخاص هم از ١٥٠ هزار میلیارد ریال عبور کرده و هم اکنون این بانک به بانک مرکزی هیچ بدهی ندارد.

دکترغندالی، با بیان اینکه بانک سرمایه یک بانک تجاری است و نه قرض الحسنه تصریح کرد که مسئولین در گذشته این بانک را از آموزش و پرورش دور نگه داشتند.

وی، با بیان اینکه حقوق و مزایای کارکنان آموزش و پرورش از طریق بانک عامل پرداخت می‌شود گفت که کل منابع در گردش حقوق و مزایای کارکنان آموزش و پرورش در یک سال قریب به ٣٠٠ هزار میلیارد ریال است.

مدیر عامل صندوق ذخیره فرهنگیان تاکید کرد که با انتقال حساب‌های آموزش و پرورش از بانک عامل به بانک سرمایه این بانک می‌تواند هر نوع تسهیلاتی را به فرهنگیان آموزش و پرورش ارائه دهد.

بیمه تکمیلی فرهنگیان در انتظار پاسخ وزارت آموزش و پرورش

دکترغندالی درباره سپردن بیمه تکمیلی درمان فرهنگیان آموزش و پرورش به بیمه معلم هم گفت که در حال حاضر ٤ سناریو برای این امر به وزارت آموزش و پرورش پیشنهاد شده که هر یک از این سناریوها مورد موافقت قرار گیرد بیمه معلم آماده عقد قرارداد است.

وی افزود: صندوق ذخیره فرهنگیان منتظر نظر نهایی وزارت آموزش و پرورش است.

به گفته دکتر غندالی از سال گذشته چندین مرتبه به وزارت خانه مذکور پیرامون بیمه تکمیلی درمان فرهنگیان پیشنهاد شده اما صندوق نمی‌تواند در امور وزارت خانه دخالت کند.

مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان در عین حال گفت که وزارتخانه آموزش و پرورش صدور بیمه نامه‌های حوادث تحصیلی، خودرو و مسئولیت ساختمان خود را به بیمه معلم سپرده و فقط بیمه تکمیل درمان فرهنگیان بلا تکلیف مانده است.