شفافیت و ساماندهی شرکت های تابعه، اولویت اصلی موسسه است

فرستادن به ایمیل چاپ

معرفی معاون جدید برنامه ریزی و امور شرکت های مؤسسه :

شفافیت و ساماندهی شرکت های تابعه، اولویت اصلی موسسه است

مدیرعامل موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان در مراسم معرفی معاون جدید برنامه ریزی و امور شرکت های موسسه با اشاره به اهمیت این معاونت در ساختار سازمانی موسسه گفت: از ابتدای حضور در موسسه همواره بر دو اصل بسیار مهم و ضروری یعنی شفافیت در عملکرد شرکت ها و ساماندهی شرکت های زیر مجموعه موسسه تاکید داشته ام زیرا رعایت این اصول لازمه سودآوری برای فرهنگیان عضو است.

دکتر غندالی همچنین با تاکید بر اینکه سودآوری موسسه منوط به سودآوری شرکت های تابعه است، افزود: در طول سه سال اخیر اقدامات بسیار مهمی در این زمینه برداشته شده و انتظار داریم که معاونت جدید نیز همین رویه را با قوت بیشتری ادامه دهند.

 

 


در این مراسم همچنین دکتر عالمی رییس هیات مدیره موسسه با اشاره به اینکه اصلی ترین کار این معاونت، نظارت کامل و جدی بر شرکت ها از یک سو و مدیریت آنها در جهت بیشینه سازی سودآوری است، گفت: از آنجایی که حوزه فعالیت شرکت های موسسه متنوع و گسترده است، به همان میزان نیز موضوع نظارت بر آنها باید جدی تر گرفته شود.

وی تصریح کرد: برنامه محور بودن شرکت ها یک اصل اساسی است و در طول سه سال گذشته در این زمینه توفیقات بسیار خوبی کسب کرده ایم که باید همچنان ادامه پیدا کند.

دکتر عالمی نقش معاونت برنامه ریزی و امور شرکت ها در موضوع انتصابات را بسیار مهم دانست و افزود: بر کار حسابرسان باید نظارت جدی صورت گیرد و حسابرسان باید در نقش ناظرو راهنمای شرکت ها ظاهر شوند و صرفا به ارائه گزارش در مجامع شرکت ها محدود نشود.

در این مراسم همچنین طی حکمی از سوی دکتر غندالی، مهدی سیاری به عنوان معاون جدید برنامه ریزی و امور شرکت ها، جانشین فریدون علیمرادی شد.

سیاری، برنامه محوری و هم افزایی درون مجموعه ای را از اولویت های شرکت ها عنوان کرد و گفت: هم افزایی شرکت ها با وزارتخانه نیز همواره مورد تاکید مقام عالی وزارت آموزش و پرورش بوده است که در این زمینه باید به طور جدی تر تلاش کنیم.

مهدی سیاری پیش از این به عنوان نماینده موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان در استان خراسان جنوبی فعالیت می کرد. وی دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته مدیریت است و سابقه مدیریت در مناطق مختلف آموزش و پرورش استان های کشور را در کارنامه خود دارد. او همچنین مدیرعامل و رییس هیات مدیره چند شرکت ساختمانی بوده است.