انتشار شاخص های کلیدی عملکرد موسسه در دولت تدبیر و امید

فرستادن به ایمیل چاپ

انتشار شاخص های کلیدی عملکرد موسسه در دولت تدبیر و امید

سودآوری ٢٣٠٠ میلیارد ریالی و افزایش شفاف سازی فعالیت ها، ارتباط و تعامل موثر با فرهنگیان عضو، رسانه ها و افکار عمومی، تجمیع موسسه و شرکت های تابعه در یک ساختمان و آزاد کردن میلیاردها تومان سرمایه راکد جهت سرمایه گذاری در طرح های سودآور مانند انرژی و پتروشیمی، محاسبه ارزش افزوده دارایی های موسسه و افزایش ده برابری دریافتی بازنشستگان عضو بخشی از عملکرد موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان در سه سال گذشته بوده است.

گزارش عملکرد موسسه همچنین شامل گزارش مقایسه ای موسسه و شرکت های تابعه و میزان سود تقسیمی است که بر اساس آن جمع سود تقسیمی سه سال اخیر (٩٤-٩٢) نسبت به ١٧ سال قبل از آن (٩١-٧٤) بیش از ٥٠ درصد افزایش داشته است.


 


همچنین کل دارایی های موسسه در سال ٩١ حدود ٣٢ هزار میلیارد ریال بوده که این میزان در سال ١٣٩٤ به بیش از ٧٧ هزار میلیارد ریال رسیده که به معنی افزایش ١٣٩ درصدی دارایی های موسسه طی دوره مدیریت فعلی است. این در حالی است که طی سه سال گذشته متاسفانه هیچ گونه پرداختی تحت عنوان سهم دولت به موسسه صورت نگرفته است.

افزایش قابل توجه میزان دریافتی فرهنگیان بازنشسته نیز یکی از مهم ترین بخش های این گزارش است که بر اساس آن بیشترین پرداختی به هر عضو در سال ٩٤ بیش از ٢٣٠ میلیون ریال بوده که نسبت به سال ٩١ معادل ٩٣ درصد افزایش داشته است. همچنین میانگین پرداختی به اعضا معادل ١٠٠ درصد افزایش نشان می دهد.

نکته قابل توجه در این گزارش، عدم تصویب پاداش برای اعضای هیات مدیره موسسه در مجمع عمومی سال مالی منتهی به ٣١ شهریور ١٣٩٤ است در حالی که این پاداش در سال ٩٣ معادل سه صدم درصد و در سال مالی ٩١ معادل چهار صدم درصد سود ویژه موسسه بوده است.

همچنین علی رغم افزایش سه برابری حجم فعالیت ها و پروژه های موسسه، هزینه های پرسنلی کاهش ٣ درصدی نشان می دهد.

یکی از بخش های قابل توجه این گزارش مقایسه وضعیت سرمایه گذاری و سودآوری موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان نسبت به سایر صندوق های بزرگ سرمایه گذاری مانند صندوق بازنشستگی کشوری و سرمایه گذاری غدیر است که نشان دهنده تفاوت معنادار سودآوری موسسه در مقایسه با نهادهای مشابه و حتی عظیم تر است.

در این گزارش همچنین پروژه های بزرگ در دست اجرای پنج شرکت اصلی موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان با پیش بینی میزان سودآوری آنها با جزییات کامل آمده است که چشم انداز سودآوری این مجموعه را به طرز چشمگیری ارتقا می دهد.

متن کامل این گزارش را در لینک زیر مشاهده فرمایید.