حضور پررنگ روسای مناطق اموزش و پرورش در غرفه موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان

فرستادن به ایمیل چاپ

حضور پررنگ روسای مناطق اموزش و پرورش در غرفه موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان

حضور مدیران و کارشناسان موسسه و شرکت های تابعه در غرفه موسسه در حاشیه اجلاس روسای مناطق آموزش و پرورش و پاسخگویی آنها به سوالات، با استقبال بسیار زیاد روسای مناطق و شرکت کنندگان در اجلاس شد.


 

 


به گزارش روابط عمومی موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان، روسای مناطق آموزش و پرورش ضمن حضور در غرفه موسسه سوالات، انتقادات و پیشنهادات خود را مطرح و همزمان پاسخ سوالات خود را در باره فعالیت موسسه و شرکت های تابعه از مدیران و کارشناسان حاضر در غرفه موسسه دریافت کردند.


مدیران و کارشناسان شرکت های بیمه معلم، بیمه امید آسا، شرکت مسافرتی زاگرس، بانک سرمایه، لیزینگ فرهنگیان، شرکت اقتصاد و رفاه فرهنگیان، شرکت تجهیزات مدارس و شرکت صنایع آموزشی با حضور در غرفه موسسه رویکرد تعاملی موسسه و شرکت های تابعه را به منصه ظهور رساندند.


توزیع کاتالوگ معرفی موسسه، نشریه هم افزا و کاتالوگ سایر شرکت های حاضر در غرفه از دیگر برنامه های جانبی فرفه موسسه در حاشیه در حاشیه سی و سومین اجلاس روسای مناطق آموزش و پرورش کشور است.