دبیرکل ایسا با معاون اول رئیس جمهور دیدار کرد

فرستادن به ایمیل چاپ

دبیرکل ایسا با معاون اول رئیس جمهور دیدار کرد

هانس هورست کنکلوسکي دبيرکل اتحاديه بين المللي تأمين اجتماعي (ISSA) با اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس جمهوري ديدار کرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومي و امور بين الملل صندوق بازنشستگي کشوري، هانس هورست کنلکوسکي طي ديداري با اسحاق جهانگيري به بيان اظهاراتي درخصوص بيمه هاي اجتماعي در سراسر جهان پرداخت.

دبيرکل اتحاديه بين المللي تأمين اجتماعي همچنين خاطرنشان کرد: ايسا نسبت به حمايت سازمان هاي عضو اين اتحاديه متعهد است و براي اتخاذ تصميم درخصوص اصلاح صندوق هاي بازنشستگي ايران، يقيناً تجربيات خود را در اختيار ايران خواهدگذاشت.

 

 


در اين ديدار، اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس جمهور، نيز ضمن اشاره به برگزاري سمينار منطقه اي اتحاديه بين المللي تأمين اجتماعي که باحضورکشورهاي جنوب آسيا در تهران برگزارشد، گفت: اميد است که برگزاري اين سمينار منطقه اي بتواند نقش موثري در تبادل تجربيات و پيشبرد اهداف بيمه هاي اجتماعي درکشورهاي عضو اتحاديه بين المللي تأمين اجتماعي داشته باشد.

وي همچنين ضمن تاکيد براينکه صندوق هاي بازنشستگي ايران براي برطرف کردن مشکلات خود نيازمند اعمال اصلاحات جدي هستند، بيان کرد: دولت برخي از اين اصلاحات را آغاز کرده است و اميد مي رود که بتوان در اين زمينه از تجربيات بين المللي نيز استفاده کرد.