از مزایای کارتهای منزلت و سفر برای ما هم بنویسید

فرستادن به ایمیل چاپ
از مزایای کارتهای منزلت و سفر برای ما هم بنویسید

یک بازنشسته درنامه ای به ثمر از مزایای کارتهایی که برای بازنشستگان صادر می شود سئوال کرده است.

وی نوشته است: لطفاً راهنمایی کنید کارت سفر ، کارت منزلت و برگه های سهام عدالت چه مزایایی برای بازنشستگان دارد؟

ثمر: کارشناس صندوق بازنشستگی کشوری در پاسخ به این درخواست گفت: سازمان بازنشستگی کشوری با توجه به مصوبه دولت و در راستای ارتقای منزلت بازنشستگان نسبت به صدور کارت شناسایی برای بازنشستگان مشترک صندوق اقدام می کند در این خصوص بازنشستگانی که تا کنون این کارت را دریافت نکرده اند می توانند با مراجعه به سایت صندوق به نشانی WWW.CSPF.IR نسبت به درخواست این کارت اقدام کنند. بازدید رایگان ازموزه های زیرمجموعه سازمان میراث فرهنگی ، استفاده ازکتابخانه های عمومی به صورت رایگان و استفاده از امکانات ورزشی در اختیار سازمان تریبت بدنی در سراسر کشور به صورت نیم بها از جمله مزایای این کارت است.

همچنین تاکید می شود کارت سفر ، کارت منزلت و برگه های سهام عدالت در حوزه وظایف و اختیارات این صندوق نیست. وی افزود: ارایه کارت سفر مربوط به سازمان ایرانگردی و جهانگردی و کارت منزلت نیز مربوط به فرهنگسرای سالمند( زیر نظر شهرداری) و برای شهروندان بالای 65 سال سن است.