شهاب الدین غندالی

فرستادن به ایمیل چاپ

شهاب الدین غندالی


وی در سال 1334 در روستای کرند شهرستان گرمسار متولد شد و تا پایان مقطع متوسطه در زادگاه خود به تحصیل پرداخت. و بعدا تحصیلات خود را تا مقطع


کارشناسی ارشد در رشته مدیریت دولتی ادامه داد . نامبرده قبل از عهده دار شدن مدیر کلی آموزش پرورش کرمان، در سمتهایی چون رئیس آموزش پرورش


منطقه 13 تهران ، معاون پرورشی منطقه 17 تهران ، دبیر انجم اسلامی معلمان ایران انجام وظیفه نمود و از سال 1366 تا مهر ماه 1371 که به عنوان


نماینده آموزش و پرورش ایران در شبه قاره هند عازم کشور پاکستان گردید ، در مقام مدیر کلی آموزش و پرورش استان کرمان مشغول فعالیت شد.وی هم


اکنون به عنوان معاون پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش انجام وظیفه می نماید.


تحولات زمان تصدی

1 – آموزش و پرورش استان کرمان از رتبه 25و 26 در سطح کشور به رتبه اول تا پنجم رسید.

2 – پوشش واجب التعلیم که قبلا 72% یا 73% بود،90% رسید.

3 – توسعه مدارس فنی و حرفه ای از 3% به 12% رسید.

4 – مدارس ورزش برای اولین باردر سطح کشور آماده بهره برداری شد.

5 – ایجاد تعاونی مسکن فرهنگیان

6 – توسعه تجهیزات آموزشی در استان با تاسیس شرکت فن سازان در حالی که هنوز شرکت صنایع آموزشی وابسته به وزارت آموزش و پرورش  بودو استان ها


با مشکل تهیه میز و صندلی دانش آموز روبرو بودنند.

7 – شرکت فن سازان با هدایت آقای غندالی و آقای تقی زاده توانست حرکت خوبی در استان کرمان و استان های یزد، هرمزگان ،سیستان و بلوچستان ایجاد

کند.

8 – فعال کردن گروهی از خیرین و افراد با انگیزه برای مدرسه سازی (درحالی که هنوز در سطح کشور انجمن خیرین مدرسه ساز تاسیس نشده بود.)آقای


عطا احمدی به جهت فداکاری و ایثارگری که در این زمین ارائه داد ،نشان افتخار از آقای هاشمی رفسنجانی ،رئیس جمهور وقت دریافت نمود.


در این ارتباط نزدیک به 65 مدرسه ساخته شد که همه آنها به نام شهدا موسوم گردیدند.