- تشریح ۷ چالش عمده صندوق بازنشستگی کشوری

چاپ

- تشریح ۷ چالش عمده صندوق بازنشستگی کشوری

اتخاذ ۲۸ تصميم بدون در نظر گرفتن بار مالي آن در نهاد دولت و مجلس، شوک نرخ ارز و نوسان قيمت نفت، افزايش تورم لجام گسيخته در دولت هاي نهم و دهم، افزايش اميد به زندگي، تغييرات جمعيتي، افزايش بازنشستگان نسبت به شاغلين و عدم سرمايه گذاري پولي و مالي در دوره جواني صندوق، هفت چالش عمده صندوق بازنشستگي کشوري است.

به گزارش اداره کل روابط عمومي و امور بين الملل صندوق بازنشستگي کشوري، محمود شهشهاني پور معاون سرمايه گذاري و امور اقتصادي صندوق بازنشستگي کشوري در نشست «اقتصاد کلان و تاثير آن بر صندوق هاي بازنشستگي» با اشاره به هفت چالش عمده اي که صندوق بازنشستگي کشوري با آن مواجه است، گفت: صندوق بازنشستگي کشوري به عنوان يک صندوق بسته، امروز با مشکلاتي مواجه است که بخش عمده آن حاصل ۲۸ تصميمي است که در گذشته توسط مجلس و دولت، بر اين صندوق تحميل شده است.

 

 


شهشهاني پور با اشاره به انجام محاسبات اکچوئري براي محاسبه ميزان بار مالي وارد شده ناشي از اين ۲۸ تصميم، تاکيد کرد: با انجام اين محاسبات مشخص شد، بيش از ۴۰۰ هزار ميليارد تومان به صندوق بازنشستگي کشوري بار مالي تحميل شده که اين عدد امسال، قطعاً افزايش خواهد يافت.

شهشهاني پور دومين چالش صندوق بازنشستگي کشوري را تفاوت نرخ ارز و نوسان قيمت نفت عنوان کرد و گفت: کاهش قيمت نفت و شوک هاي ارزي، سبب شد تا بعضي از دارايي هاي صندوق ارزش خود را از دست بدهد يا سرمايه گذاري هاي انجام شده بازده لازم را نداشته باشد.

وي افزود: اين شوک‌ها اثرات عمده‌يي در کسري سرمايه در گردش و کسري منابع صندوق و در نهايت کاهش منابع داشته است. در همين حال، با افت قيمت نفت، دارايي‌هاي صندوق بازنشستگي حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد از ارزش خود را از دست داد.

معاون سرمايه گذاري و امور اقتصادي صندوق بازنشستگي کشوري اثر تورمي را سومين چالش تاثيرگذار بر صندوق بازنشستگي کشوري ذکر کرد و افزود: فزوني تورم بر ميزان افزايش حقوق بازنشستگان در دولت هاي نهم و دهم، سبب شد قدرت خريد بازنشستگان کشوري ۶۷ درصد کاهش پيدا کند.

شهشهاني پور، ادامه داد: چالش چهارم، اينکه افزايش اميد به زندگي، نسبت ورودي و خروجي را در صندوق دچار مشکل کرد. در واقع کاهش ورودي و افزايش خروجي، سبب شد صندوق با افزايش پرداختي ها مواجه شود.

وي چالش پنجم را تغييرات جمعيتي و حرکت جمعيت به سمت سالمندي عنوان کرد و گفت: فشار جمعيتي متولدين سال هاي دهه ۶۰ شمسي موجب هجوم نيروي جوان به بازار کار در دهه ۸۰ و به تبع آن افزايش درخواست ها براي بازنشستگي پيش از موعد به منظور ايجاد فرصت شغلي براي جوانان شد، که با توجه به ظرفيت محدود اقتصاد ايران اين مهم هيچ گاه محقق نشد.

شهشهاني پور، کاهش نسبت شاغلين به بازنشستگان را ششمين چالش صندوق بازنشستگي کشوري ذکر و تصريح کرد: ورود نيروي کار به اندازه خروج نيرو از سازمان هاي دولتي صورت نگرفته، بنابراين تعداد زيادي بازنشسته و مستمري بگير صندوق شده اند ولي کسورپردازي معادل آن جايگزين نشده است.

وي نسبت شاغلين به بازنشسته ها در صندوق بازنشستگي کشوري را ۹۵ صدم ذکر و بيان کرد: اين عدد در سازمان تامين اجتماعي پنج است و به همين دليل نيز هنوز اين سازمان و ساير صندوق هاي بيمه اي مانند صندوق بازنشستگي کشوري دچار چالش نشده اند.

معاون سرمايه گذاري و امور اقتصادي صندوق بازنشستگي کشوري، بودجه سالانه اين صندوق را ۲۷ هزار ميليارد تومان اعلام کرد و افزود: از اين عدد، تنها پنج هزار ميليارد تومان از طريق سود سرمايه گذاري ها و کسور دريافتي، تامين مي شود و مابقي را دولت پرداخت مي کند.

شهشهاني پور هفتمين چالش صندوق بازنشستگي کشوري را عدم سرمايه گذاري در بخش پولي و مالي در دوره جواني صندوق عنوان و تصريح کرد: اگر سرمايه گذاري هاي پربازدهي در دوره جواني صندوق در حوزه پولي و مالي صورت مي گرفت اکنون با اين وضعيت مواجه نبوديم و اين شرايط الگويي براي ساير صندوق هاي بازنشستگي در کشور محسوب مي شود.