کتب و مقالات تخصصی

چاپ

کتب و مقالات در زمينه بازنشستگي

رديفعنوانتاريخ انتشار
1 گزارش ارزیابی تعهدات ودارائیهای صندوق بازنشستگی کشوری آبان ماه 1388 مشاهده
2 تامین اجتماعی درزمان بحران شهريورماه 1388 مشاهده
3 بازارهای مالی وتوسعه اقتصادی شهريورماه 1388 مشاهده
4 آینده بازنشستگی شهريورماه 1388 مشاهده
5 سرمايه گذاری صندوق های بازنشستگي مردادماه 1388 مشاهده
6 تحلیل اقتصادی مقررات بازنشستگی کشوری تير ماه 1388 مشاهده
7 ضریب جینی مستمریهای پرداختی صندوق بازنشستگی کشوری ارديبهشت ماه 1388 مشاهده
8 بحران مالی وصندوقهای بازنشستگی ارديبهشت ماه 1388 مشاهده
9 تحولات نظامهای بازنشستگی درجهان فروردین ماه 1388 مشاهده
10 شاخص قیمت مصرف کننده برای سالمندان ایرانی اسفندماه 1387 مشاهده
11 بدهی دولت بابت بازنشستگی بهمن ماه 1387 مشاهده
12 ساختار يك گزارش اكچوئري مناسب در صندوقهاي بازنشستگي آبان ماه 1387 مشاهده
13 مروري بر شاخص هاي اندازه گيري تورم آبان ماه 1387 مشاهده
14 اثرات اصلاح سيستم بازنشستگي شيلي بر اقتصاد كلان مهرماه 1387 مشاهده
15 اصلاحات بازنشستگي كاركنان دولت (تجارب كشورهاي OECD) شهريورماه 1387 مشاهده
16 اصلاح سيستم مستمري PAYG مردادماه 1387 مشاهده
17 رويكرد نوين به سيستم هاي بازنشستگي چند لايه تيرماه 1387 مشاهده
18 اصول و مفاهيم اکچوئري صندوقهاي بازنشستگي تيرماه 1387 مشاهده
19 اصلاحات بازنشستگي در آسيا و اقيانوسيه تيرماه 1387 مشاهده
20 بررسي سيستم هاي بازنشستگي در جهان (ايالات متحده) خردادماه 1387 مشاهده
21 طرح هاي بازنشستگي خصوصي (طبقه بندي OECD) فروردين 1387 مشاهده
22 معرفي طرحهاي بازنشستگي (طرحهاي كارفرما - پشتيبان) بهمن ماه 1386 مشاهده
23 مقايسه تعهدات مستمري در كشورهاي OECD مردادماه 1385 مشاهده
24 رهنمودهاي سرمايه گذاري صندوقهاي بازنشستگي تامين اجتماعي تيرماه 1385 مشاهده
25 تاثير تورم بر سطح زندگي حقوق بگيران صندوق بازنشستگي كشوري آذرماه 1384 مشاهده
26 بررسی وضعیت اشتغال بازنشستگان وعوامل موثر برآن آذرماه 1384 مشاهده
27 وضعيت صندوقهای بازنشستگي ايران و طراحي سيستم بهينه آبان ماه 1384 مشاهده

کتب و مقالات در زمينه سرمایه گذاری

رديفعنوانتاريخ انتشار
1 تجزیه وتحلیل صنعت خودرو ارديبهشت ماه 1388 مشاهده
2 تجزیه و تحلیل صنایع معدنی – صنعت آلومینیوم مهر ماه 1387 مشاهده
3 تجزیه و تحلیل صنایع معدنی – صنعت روی مهر ماه 1387 مشاهده
4 تجزیه و تحلیل صنایع معدنی – صنعت مس مهر ماه 1387 مشاهده
5 تجزیه و تحلیل صنایع معدنی - صنعت آهن و فولاد ارديبهشت ماه 1387 مشاهده
6 تجزیه و تحلیل صنایع معدنی – جمعبندی بررسی‌ها ارديبهشت ماه 1387 مشاهده
7 تجزیه و تحلیل صنایع پتروشیمی فروردين ماه 1387 مشاهده
8 تجزیه و تحلیل صنعت ساختمان فروردين ماه 1387 مشاهده